Koszykówka - blok rekreacyjny
 

Koszykówka kobiet i mężczyzn drużyn 3 osobowych
Uczestniczy jedna drużyna kobiet i jedna drużyna mężczyzn z województwa licząca max. 4 zawodniczki (4 zawodników). Turniej zostanie rozegrany na boisku ze sztuczną nawierzchnią na jednej i drugiej części boiska. Gra na jeden kosz. System rozgrywek oraz czas gry zostanie podany podczas weryfikacji i uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. Zawodniczki (zawodnicy) muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Podczas turnieju obowiązują przepisy PZKosz.

Listy startowe – kobiety , wyniki końcowe
Listy startowe – mężczyźni , wyniki końcowe

piłka nożna  ,  piłka siatkowa  ,  przeciąganie liny  ,  czwórbój władz  ,  wyciskanie odważnika

blok sportowy  ,  blok rekreacyjny  ,  blok integracyjny