Czwórbój władz - blok rekreacyjny
 

Czwórbój dla władz (kręgle, strzały na bramkę, rzuty lotką, strzelanie z wiatrówki)
Startuje reprezentacja województwa w 3 osobowym składzie:

- 1 pracownik samorządowy (gminy, powiatu, województwa)
- 1 członek Rady Wojewódzkiej Z LZS
- 1 działacz samorządowy (radny gminy, powiatu, województwa lub parlamentarzysta).
Kręgle - zbijanie piłką do piłki ręcznej 9 kręgli z odległości 10 m - jeden rzut próbny, max 5 ocenianych. Za każdy strącony kręgiel – 5 pkt. Nie dostawia się strąconych kręgli. O wyniku decyduje ilość strąconych kręgli z pięciu prób.
Strzały na bramkę – strzały piłką nożną na bramkę 1m x 1m z odległości 11 m -1 strzał próbny, 5 ocenianych, 10 pkt za celny strzał.
Rzuty lotką – rzut lotką do tarczy punktowej od 1 do 10 pkt z odległości 2,5 m, 3 rzuty próbne, 5 ocenianych.
Strzelanie z wiatrówki – każdy zawodnik oddaje 5 strzałów punktowanych, poprzedzonych 3 strzałami próbnymi.
O miejscu drużyny decyduje łączna suma punktów zdobytych przez 3 zawodników we wszystkich konkurencjach (nie punktują oddzielnie pojedyncze konkurencje). W każdej konkurencji drużyna może zdobyć maksymalnie 150 pkt.

Listy startowe , wyniki końcowe

 

piłka nożna  ,  piłka siatkowa  ,  koszykówka  ,  przeciąganie liny  ,  wyciskanie odważnika

blok sportowy  ,  blok rekreacyjny  ,  blok integracyjny